InPowerS.Net

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 1944|回復: 2

你今天笑了嗎

[複製鏈接]
發表於 2008-1-3 16:32:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每個人都需要有安全感
5 ]3 v& q# H9 r0 W7 B9 `+ P  w) P1 W
媽咪阿,沒辦法........每個人的第一步都是非常危險的...
. _! ~. C5 C' \" ]' _1 o
+ \2 J+ I& n& {水中兔 ( 現在該怎麼辦??)) k8 \; e! k3 ]6 D# W
1 Z0 \* @  @: G3 M
我確定他在裡面,不要多問!!我就是知道
, R7 x. C% e2 ]' \) V. S" \5 S( g! l$ H9 C
6 Q  c' P* ^+ v. c: R! o% }1 A
真的該起來了,可是實在找不到什麼動機,
0 E8 d8 O" U+ B- Q. T讓我離開這可愛的沙發........
, x) x* X9 Z% s! Z6 p7 }
5 F' ~3 U  A" o) y+ y" [( M* a! A哇塞!!該減肥了 ........ 摳不到屁股了 =ˇ=!!2 i$ e$ F# M& N; w9 f

7 z$ C0 f- n( b; H早上散步累死了...........讓我休息一下....+
, c+ u6 ]. {. i% j/ m3 U9 X- K
$ o+ r2 b# K' Y9 P1 ]7 Z7 rㄟˋ!把球還我啦。。。。。。。
7 ]5 w$ D" t+ t# ~* d1 _- e: ^' d% {1 {
喔。。。。睏睏,睡覺
& ~, Z8 @9 X$ _5 K; v) A1 b
* W: h9 R6 z; u/ A% J# F* h狗ㄦ乖∼乖寶寶2 o: y) [" B6 V( I- n
: p. |. ~' A1 A% t; F
好好打個盹。。∼
2 F: _8 T$ f9 `/ ~
* v+ k; a% y% J- V  [7 E, h5 {2 V, k8 p又睡了><!; M! ?# x, L' s/ T. n( B4 |

5 x# N5 R% b+ e, h2 C) }8 T; x曬個日光浴吧!
& W. X: Z& p0 H% c
1 V8 T& D$ X- |3 P, a- E* t! c就跟你說我很愛乾淨啦!5 q, ]. F! k& }: @. ]
3 e2 q5 u4 d3 }' ?8 _+ r
我也可以很流行 =ˇ=!# H' Q) i+ B! g# D; X6 k

# E$ K% C) J' d2 w遺照 = =!) |# b4 t+ Q$ B( @, b# p

: \9 o: u# \* ]; I# @9 f! D找不到地方睏啦。。
0 o$ d$ \/ l7 \/ T' {
. |9 H0 u: ?" F+ y0 J1 k$ b曬肉乾
, ~/ D; J) S6 q, l" K+ \" u/ e: K, I3 J% y* w# R5 o! d/ u: }
= =無言
4 s! ^+ r# X2 R  y. r2 K4 U6 d; K! y2 D6 B0 z
怪物!3 C, j5 h2 K  ^+ j/ o' l
+ N4 Y$ x# w8 h9 K+ D- \% o
最新型玩具
+ e5 }& |- _( C% q. j) N( O, J
% y! |: f. `) Y! I, p0 D* B$ h& h6 A請問這個怎麼做 ... ?; x3 N% d6 Y/ x" W3 `
2 M( }/ j2 G6 w+ S/ [9 u
笑點在哪?. y- B( b- C# l! y% S

5 W2 ]6 @& Z7 ?: Q! B  v  I快點快點!!防守啦!; O5 p' R/ u  B+ Z$ f% Q1 E/ e; r

3 N& j6 T  z9 a& w# H( G$ I嘔~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 l& d# s$ l1 W# I" ]; o

2 R3 [0 k9 D9 k$ c$ ?, J我一定要夢到老鼠~5 \5 k6 b6 z! J3 W  w
" ]: x) i- d6 C6 |$ ^  k3 \
赫!
4 [- Y, D  _/ A# r" n$ ~1 z
9 H; h  q/ S: h; {" K
9 A% a4 B. ~- N
- m1 P6 U1 b* @& c$ d/ z7 b
8 D& a! Y3 d. ]+ ^+ `7 `$ \! ]0 j- C
你今天笑了嗎?
5 u# s3 N  h' B3 v把你的嘴角往上翹起來
3 l' n& R# Q5 y! I4 O3 ~) I0 A' d4 [* l

7 D* C9 M9 ^; Z' `% Y) u# Z我示範給你看.... 4 i1 \' U: M8 t6 f3 O8 O5 Z4 N$ ~
9 F( Q% M, r6 V- [

" q# c- Q, i+ R
6 f8 Q' j0 `9 u8 x8 @  C4 W) z& Y0 \. b6 `- p
, x3 j9 R9 _" O" f/ K

& v. F6 s1 P6 E' a# ~5 w
! ?: x& y' D3 A9 U9 G$ Y# _
! E* P' ]& f2 [
% {5 B' l' o( M0 [8 g
發表於 2008-1-4 02:15:59 | 顯示全部樓層
真有趣的圖片。
發表於 2008-5-7 19:46:45 | 顯示全部樓層
超可愛的>~<
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|手機版|InPowerS.Net

GMT+8, 2018-12-20 00:05

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表