InPowerS.Net

 找回密碼
 註冊
搜索
樓主: man

化妝

[複製鏈接]
發表於 2008-10-7 00:27:23 | 顯示全部樓層
好醜...
發表於 2008-10-7 10:41:43 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 21:13 發表 0 `4 ~# S6 N5 o; g% n

( w. X1 a# b* \9 I7 W; I( @5 t3 B
7 \3 u6 h' v. A! T9 `/ M6 m4 h$ `
就係冇左你,所以我個相簿唔靚呀:Q

2 e/ G% U0 f2 D1 B8 V無關係
發表於 2008-10-7 10:42:03 | 顯示全部樓層
原帖由 badfishboys 於 2008-10-6 21:28 發表
) e1 d. X# P' D  j' Z有芝係到中和返好好多.....
) Y! n5 m# W' K7 U( q' E5 o
=口=幾時變得口甜舌滑
發表於 2008-10-7 10:42:32 | 顯示全部樓層
原帖由 badfishboys 於 2008-10-6 21:30 發表
) q3 ^+ t* J6 S/ O! [8 J  f呢個真係好似死人化妝........- {# i+ D  _- ^, q& a
丫MAN佢皮膚咁你都化到..真係要讚你勁
  C3 G2 G$ a3 m+ O0 U6 y
真的有點差= =
發表於 2008-10-7 10:42:50 | 顯示全部樓層
原帖由 〥羽〥 於 2008-10-6 21:30 發表
0 s4 B7 t% p& k9 |( n! f咁多人

$ \5 G( `7 b$ d嗯..好多人..
發表於 2008-10-7 10:43:23 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 21:35 發表
* Z. a" |' G6 @4 F1 y( r6 P9 q2 i- F0 a" b2 n  l$ J

; U- s2 I& h" `2 i+ `. Q# t1 H" p講真,我睇真人都嚇一跳,皮膚真係唔好,真係盡量架咋!

$ |; r  u; O! {4 ~在下都會嚇到man的= =+
發表於 2008-10-7 10:43:39 | 顯示全部樓層
原帖由 badfishboys 於 2008-10-6 21:36 發表 3 ~: R* P' N# Z- i( z
真係好恐怖呀:Q* L! E$ \& b4 k4 f! `
要POST去異靈靈異
$ G8 M7 B) m2 d& J; k
lol..
發表於 2008-10-7 10:44:09 | 顯示全部樓層
原帖由 badfishboys 於 2008-10-6 21:39 發表 % _. o4 o: i9 ~! S
丫man你要學下用埋photoshop...幫佢地執下d眼耳口鼻

1 }1 S3 H- }! i+ y通常有影相的人都識用的= =+
發表於 2008-10-7 10:44:26 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 21:40 發表
. Y2 @/ U* B. a' T; p& _* g( h哎呀,唔好咁衰啦,你間接話緊我技術差呀:Q

2 G3 C0 s1 A4 _& z9 G' Y' C" \/ X1 Aman技術很好的~
發表於 2008-10-7 10:45:01 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 21:40 發表 7 Q: Y0 n3 A1 P& k9 `& Z9 s
# Z# ?; E, H, p" Y% K
+ ]- D" h$ W0 I/ x- Z3 X7 Y
  g" o7 i! M/ F* R, X7 g2 s
我就係唔識用呀,之後我都搵影師去影唔係我自己去影喇!
$ O5 {6 }: u9 m1 Q- Q) E+ _影師影好好多呀!
  _$ k( |* L. d8 @3 p
man都影得不賴= =+
發表於 2008-10-7 10:45:21 | 顯示全部樓層
原帖由 badfishboys 於 2008-10-6 21:44 發表
3 r! ?* a9 ~0 D$ G2 E) ^* ^+ W化妝師pro...攝影師pro...但係個model唔pro都係冇用:Q

6 ]: G5 u; K3 x0 V/ h5 z0 l+ h4 i也是..
發表於 2008-10-7 10:45:51 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 21:46 發表
# d" B8 ]1 A3 `. j! p' f( \9 A3 x, t你既重點:係樣* l9 \, @% E& F) Z/ y% _

  d, R3 T5 ?7 c, }0 e4 W* U你都係睇人地個樣,唔通你會睇人地點擺post:lol :lol :lol
4 n. |# L! m- ?; p' ?有個natalie既,我覺得佢化左都順眼架!
1 b3 Z, d- z# [8 I. `# l. l0 H+ L
現在的model質素好差
發表於 2008-10-7 10:46:22 | 顯示全部樓層
原帖由 badfishboys 於 2008-10-6 21:51 發表 % d6 k9 N' C2 X# d- {6 o( u
你d工具好多呀

2 I2 P+ }7 ~, |& R( L可以做業餘化妝師去搵外快
發表於 2008-10-7 10:47:35 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 21:55 發表
! \# q1 m- k' ~% V/ N我出去化全妝既話要成個化妝箱拎,都好重架!/ l# i; D3 n1 q

4 U! e  J8 s: H) m6 W& q3 x有時我見到d model 會好串,唔客氣,一黎到話要飲水,老憑要人地影師提供埋水俾佢!" `* k6 D1 J4 S: n0 C+ r
有d 好串又話我要假眼睫毛,我火都黎就會叫佢自己帶去,我有都唔俾佢
# K# i$ V; H' x. P$ S
現在的死小孩都好無禮貌的= =+
發表於 2008-10-7 10:48:16 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 22:03 發表 $ ?) R1 r  m5 {9 ^7 ~

* u0 d# m) N9 Q) I) u) o: n4 g3 {
2 D2 P9 V6 A/ l8 l5 D% q4 |; f
8 W1 Q" N# a5 I% o9 o! m你講得岩,佢挑戰緊我,又話要貼雙眼皮
$ M2 H5 E, `# [) X9 `個日佢唔俾我化話自己化,拿,化到樣衰衰喇,我即刻拎佢做反面教材

6 c7 p1 Q! g4 ]% k6 a+ @' y同佢講人本身靚的不用攪那麼多= =
發表於 2008-10-7 10:48:36 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 22:29 發表 / |1 h+ }7 w7 `" Q& ]
以下呢位“靚”姐
+ v& }* I, z' p  H' z
佢隻眼做咩=口=
發表於 2008-10-7 10:49:17 | 顯示全部樓層
原帖由 man 於 2008-10-6 23:36 發表
' \; T. j8 F$ |& v5 \其實好想俾你睇佢條眉,但好多張相頭髮遮住左

- y6 R" t2 d+ q- }2 d( C剃左佢
發表於 2008-10-7 10:49:34 | 顯示全部樓層
原帖由 badfishboys 於 2008-10-7 00:27 發表 ; m6 v# q4 o5 Y' S
好醜...
* _$ M* ^! m( `
事實不一定要講的..
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|手機版|InPowerS.Net

GMT+8, 2018-8-21 10:58

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表